Russian Emirates #104 (March-April 2022)

М-Клуб / 143 ТУРИЗМ И ОТДЫХ Обязательно ознакомьтесь с условиями на сайте «М-Клуба» www.mclub.ae Best Sale Ever őźŶů ŵūůŴ ŶŷŵūźűŹ ŶŵŲźžů ũŹŵŷŵŰ ŨŬŸŶŲŧŹŴŵ +971 (4) 345 0036 Business Bay, Dubai Clemenceau Medical Center Hospital Dubai Ÿűůūűŧ Ŵŧ űŵŴŸźŲƃŹŧŽůƅ ŹŬŷŧŶŬũŹŧ Ÿűůūűŧ Ŵŧ ŲŧŨŵŷŧŹŵŷŴƂŰ ŹŬŸŹ Ŵŧ ũůŹŧųůŴ ' 800 262 392 Dubai Healthcare City Phase 2, Al Jaddaf, Dubai M S M Pro Derma Poly Clinic Ÿűůūűŧ Ŵŧ ũŸŬ źŸŲźŪů +971 (4) 334 4373 First Floor - Al Ferdous Complex 4, Al Wasl Road, Dubai Air Arabia Ÿűůūűŧ Ŵŧ ŧũůŧŨůŲŬŹƂ Ŷŵ ŸŲŬūźƅƀůų ŴŧŶŷŧũŲŬŴůƆų œŵŸűũŧ őůŬũ řŨůŲůŸů ňŧŹźųů ŌŷŬũŧŴ ŇŲųŧŹƂ ů ňůſűŬű Ÿ ũƂŲŬŹŵų ůŮ ŕŇŤ +971 (4) 388 0788 ŞŹ ŘŨ uaesales@airarabia.com Champion Cleaners Ÿűůūűŧ 800-4556 toll free Pearl Hotel (ìàãàçèí) Ÿűůūűŧ Ŵŧ ŴŧŶůŹűů +971 (6) 766 6678 Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Street ˬ Al Aahad Umm Al Quwain Oval Dental Clinic Ÿűůūűŧ Ŵŧ ŨŧŮŵũƂŬ źŸŲźŪů ŨŬŸŶŲŧŹŴŧƆ űŵŴŸźŲƃŹŧŽůƆ ŨŬŸŶŲŧŹŴƂŰ ŷŬŴŹŪŬŴ +971 (4) 340 0900 Office 1409, Prime Tower, Business Bay, Dubai Health Call Clinic Fűůūűŧ Ŵŧ ũŸŬ űŧŶŬŲƃŴůŽƂ Fűůūűŧ Ŵŧ ũŸ ƄŸŹŬŹůűź Fűůūűŧ Ŵŧ ŶŲŧŸŹůžŬŸűźƅ żůŷźŷŪůƅ +971 (54) 448 8611 Unit G02, Building #5, The Gate Village 5 DIFC, Dubai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=