Family&Kids#5 (2018).pdf

dŠz‹‚|z™ …•{„z | ’z}ˆ| ŵƒƆƉƖƟ ƕƓƉƚƌƄƏƌƕƖƄ ǻdzȃǩDzǨ ǴǶǮǭǺ ǩȃǺȄ ǶǿǨǸǶǪǨǺǭdzȄǵǶDZ ǹǴǻȁǭǵǵǶDZ ǹǶǩdzǨǯǵǰǺǭdzȄǵǶDZ ǹǿǨǹǺdzǰǪǶDZ ǨǬǸǭǹǶǪǨǵǵǶDZ ǪǹǭǴ ǶDzǸǻǮǨȆȁǰǴ ǹǸǨǯǻ ǰdzǰ DzǶǴǻ ǺǶ ǶǬǵǶǴǻ ǶǹǶǩǭǵǵǶǴǻ У ȓȣȉȒȖȑ ȔȖȎȕȖ Ȋȣ ȘȈȏȐȚȤ ȚȖ ȟȍȋȖ ȕȍ șȒȈȎȍȠȤ șȓȖȊȈȔȐ ǵȖ ȒȘȖȔȍ șȐȔȗȈȚȐȐ Ȓ șȖ ȉȍșȍȌȕȐȒț țȓȣȉȒȈ ȗȖȒȈ ȏȣȊȈȍȚ Ȑ ȕȈȠȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ șȍȉȍ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘțȍȚ ȏȈ ȉȖȚȐȔșȧ ȓȐ Ȕȣ Ȗ șȖȉșȚȊȍȕ ȕȖȔ ȏȌȖȘȖȊȤȍ țȌȍȓȧȍȔ ȓȐ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ ȓȦȉȐȔ ȓȐ șȍȉȧ ǷȈȞȐȍȕȚȣ ȗȘȐȉȍȋȕțȊȠȐȍ Ȓ țșȓțȋȈȔ ȒȖșȔȍȚȐȟȍșȒȖȑ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȐ ȖȚȔȍȟȈȦȚ ȟȚȖ ©ȕȖȊȈȧª țȓȣȉȒȈ șȌȍ ȓȈȓȈ Ȑȝ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȖȓȍȍ țȊȍȘȍȕȕȣȔȐ Ȋ șȍȉȍ țșȗȍȠ ȕȣȔȐ ȕȖ Ȑ ȉȖȓȍȍ șȟȈșȚȓȐ ȊȣȔȐ ± ȊȍȌȤ ȖȕȐ țȓȣȉȈ ȦȚșȧ ȟȈȡȍ ȟȍȔ ȗȘȍȎȌȍ Dz șȟȈșȚȤȦ șȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȧ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȠȐȘȖȒȐȑ șȗȍȒȚȘ ȗȘȖȞȍȌțȘ șȘȍȌȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȎȕȖ Ȋȣ ȉȘȈȚȤ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȣȍ ȘȍȠȍ ȕȐȧ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ȗȈȞȐȍȕȚȈ Ȑ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȍȋȖ țȓȣȉȒț Ȓ ȓțȟȠȍȔț ȏȈ ȠȈȋȖȊ ZŠz„‹‚™ ]˜Š~€™‡ ǀǪǦǮǪǬ ǪǦǪǩdzǤǧǜ ǁǬǡǞǜǩǭǦǤǥ ǨǡǠǤ - DzǤǩǭǦǤǥ ǤǩǭǮǤǮǯǮ ǪǬǠǤǩǜǮǯǬǯ Ǟ ljǜ - DzǤǪǩǜǧǸǩǪǨ ǤǩǭǮǤ - ǮǯǮǡ ǣǠǬǜǞǪǪDZǬǜ - ǩǡǩǤǻ Ǟ ƼǬǨǡǩǤǤ DŽǨǡǡǮ ǧǡǮǩǤǥ ǪǫǷǮ ǬǜǝǪǮǷ Ǟ ǭǮǪ - ǨǜǮǪǧǪǟǤǤ Ǥ ǫǪ - ǭǧǡǠǩǤǡ ǴǡǭǮǸ ǧǡǮ ǞǡǠǡǮ ǫǬǤǡǨ Ǟ NJƼǙ ǯȈȗȐșȤ ȕȈ ȗȘȐȍȔ Health 36 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=