Family&Kids#5 (2018).pdf

Café Society Dubai Z‰Š…– 2018 ƻȝȏȒȏȚȟȈȥȓȱ ǷȘȍȏȍȕȚȈȞȐȧ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ȕȖ - ȔȍȘȈ Family & Kids ȗȘȖȠȓȈ Ȋ ȥȓȍȋȈȕȚȕȖȔ ȒȈȜȍ ȖȚȍȓȧ Tamani Marina Ǭȓȧ ȌȘț - ȏȍȑ ©ǴȈȔȐȕȖȋȖ DzȓțȉȈª ȉȣȓ șȍȘȊȐȘȖȊȈȕ ȓȍȋȒȐȑ ȏȈȊȚȘȈȒ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȋȖșȚȐ șȔȖȋȓȐ ȊȎȐȊțȦ ȗȖȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȋȍȘȖȧȔȐ ȊȍșȍȕȕȍȋȖ Ȋȣȗț - șȒȈ Ȑ ȗȘȐȧȚȕȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȊȘȍ - Ȕȧ ȏȈ ȕȍȗȘȐȕțȎȌȍȕȕȖȑ ȉȍșȍ - ȌȖȑ ǶȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȏȈȋȓȧȕȐȚȍ Ȋ Café Society ȕȈ ȌȍȓȖȊȖȑ ȖȉȍȌ ȐȓȐ ȏȈȊȚȘȈȒ ș ȗȖȌȘț - ȋȈȔȐ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔȐ șȍȏȖȕȕȣȔȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȔȐ www.cafesociety.ae ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ǵȈȌȍȎȌȣ dzȍșȒȖȊșȒȖȑ www.instagram.com/ kidzzphoto ǨȌȘȍș ©ǴȈȔȐȕȖȋȖ DzȓțȉȈª www.facebook.com/groups/ russianemirates.family Event 60 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=