Family&Kids#7 (2019)

Follow us :^PZZ 0U[LYUH[PVUHS :JPLU[PÄJ :JOVVS +\IHP /LHS[OJHYL *P[` 7OHZL (S 1HKKHM PUMV'ZPZK HL ^^^ ZPZK HL 05:70905. ,?*,33,5*, ȝȤȧȤȩȟȞȜȧȸȩȜȻ ȴȦȪȧȜ Ȥ ȫȜȩȭȤȪȩ ¸ĥŒŏŠŜʼn śʼnŐ ŜŎŒŏń¹ ƠƹƺljLJdžǁljnjǂNjƾ Njnjlj LjLJ ǑǃLJDŽƾ FƾǂǐƹNJ džƹ ZZZ VLVG DH ͧϟ΂ςͼϺ 6,6'" ƚǁDŽǁdžƼƻƹDŽǕdžǔƾ LjljLJƼljƹDžDžǔ ƹdžƼDŽǁǂNJǃǁǂ ƹdžƼDŽLJ ǍljƹdžǏnjǀNJǃƹǘ ƹdžƼDŽLJ džƾDžƾǏǃƹǘ NJ ƹljƹƺNJǃǁǂ ǘǀǔǃLJDž ƧǍǁǏǁƹDŽǕdžƹǘ ǑǃLJDŽƹ njljLJƻdžǘ ,% :RUOG 6FKRRO LjLJDŽdžǔǂ DžƾƿƽnjdžƹljLJƽdžǔǂ ƺƹǃƹDŽƹƻljǁƹNj ǑǃLJDŽƹ ǃƹdžƽǁƽƹNj LjljLJƼljƹDžDžǔ &DUHHU UHODWHG 3URJUDPPH ,% &3 LjljLJƼljƹDžDžƹ ƱƻƾǂǏƹljNJǃLJƼLJ ƺƹǃƹDŽƹƻljǁƹNjƹ ƣƻƹDŽǁǍǁǏǁljLJƻƹdždžǔƾ ,% njǐǁNjƾDŽǘ o džLJNJǁNjƾDŽǁ ǘǀǔǃƹ ƨLJDŽdžǔǂ ǁ džƾƽƾDŽǕdžǔǂ LjƹdžNJǁLJdž ƽDŽǘ ƽƾƻLJǐƾǃ ǁ DžƹDŽǕǐǁǃLJƻ & Ś ƽLJ DŽƾNj džƹǏǁLJdžƹDŽǕdžLJNJNjƾǂ ƶDŽǁNjdžǔǂ njdžǁǃƹDŽǕdžǔǂ njǐƾƺdžǔǂ ǃLJDžLjDŽƾǃNJ ƺƹNJNJƾǂdž LJDŽǁDžLjǁǂNJǃLJƼLJ ljƹǀDžƾljƹ FNjƾdžƹ ƽDŽǘ NJǃƹDŽLJDŽƹǀƹdžǁǘ NjƾdždžǁNJdžǔƾ ǃLJljNjǔ ǍnjNjƺLJDŽǕdžLJƾ LjLJDŽƾ ƹǃNjLJƻǔǂ ǀƹDŽ džƹ DžƾNJNj ǃljnjƿǃLJƻ ǁ ¸°µ¶«¼¼¸ÆÀ ǀƹdžǘNjǁǂ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=