Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  FC / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page FC / 68 Next Page
Page Background

w w w . r u s s i a n e m i r a t e s . c o m

|

B U S I N E S S E M I R A T E S M A G A Z I N E

|

w w w . r b c d u b a i . o r g

ŧŵũžŰŨƀ q ŦŧžŰŨƀ 645;

645; ' ,' + q ('/ & +

ǍNJƾnjǁLjǁljljǗǁ

CITYSCAPE

GLOBAL 2016

Площадка для

оптимистов

ŤŧŨŧŹ

ŧűũŧšŧŸ

ũŧŨŤŧšƅŷ

H.E. ABDULLA

BELHOUL

Dubai Wholesale City

ŨŠŢKŠƅƀKŪţŸťŠO

ŧũŹƁŪ

`ŹšŠ š ŧŹŦŧť_

ƆŧŦŹ

&. %

миллиардные

инвестиции

в российские

проекты

9 772077 090000

66

Ơ;;