Family&Kids#7 (2019)

k|™ – ‰ˆ„ˆ…‡‚ƒ как не потерять ребенка в интернете? С ȍȋȖȌȕȧ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȑ Ȑ ȏȈȔȈȕ - ȟȐȊȣȑ ȔȐȘ Ȋ ȒȈȘȔȈȕȍ ț ȒȈȎ - ȌȖȋȖ Ȑȏ ȕȈș ǴȐȘ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȕȣ șȈȔȐ ȌȍȓȈȍȔ ȊȣȉȖȘ Ȑ ȒȖȚȖȘȣȔ țȗȘȈȊȓȧȍȔ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȊȖȏȘȈșȚȈ Ȑ șȚȈȚțșȈ ȋȌȍ ȒȈȎȌȣȑ ȔȖȎȍȚ ȗȖȟțȊ - șȚȊȖȊȈȚȤ șȍȉȧ ǩȖȋȖȔ ǴȍșșȍȕȌȎȍȘȣ ȕȈȊȐȋȈȚȖȘ șȖȞșȍȚȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȍ ȗȓȈȚȜȖȘȔȣ ǪȐȒȐ - ȗȍȌȐȧ Ȑ ȔȕȖȋȖȍ ȌȘțȋȖȍ ȏȈ ȕȍșȒȖȓȤ - ȒȖ ȓȍȚ șȚȈȓȐ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑ ȟȈșȚȤȦ ȕȈȠȍȑ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖșȚȐ ǷȖȌțȔȈȑȚȍ șȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ Ȋȣ ȗȖȓȤȏțȍȚȍșȤ ȐȕȚȍȘȕȍȚȖȔ Ȑ șȒȖȓȤȒȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ ± ȘȈ - ȉȖȟȐȝ ȉȣȚȖȊȣȝ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝ ȘȍȠȈȍȚȍ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ ǮȐȚȤ ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ șȚȈȓȖ Ȑ țȌȖȉȕȍȍ Ȑ ȉȣșȚȘȍȍ ǺȈȒ Ȋ ȟȍȔ Ȏȍ ȘȈȏ - ȕȐȞȈ Ȋ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȋȈȌȎȍȚȖȊ ȕȈȔȐ Ȑ ȕȈȠȐȔȐ ȌȍȚȤȔȐ" ǷȖȟȍȔț ȚȈȒ șȚȘȈȠȕȖ ȏȈ ȕȐȝ" ǷȘȍȌȓȈȋȈȦ ȏȈȌȈȚȤ șȍȉȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ Ȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȚȊȍȚȣ ȕȈ ȕȐȝ ȌȈȌțȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȊȣȘȈȉȖȚȈȚȤ ȉȖȓȍȍ ȧșȕțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ Ȑ ȕȈȑȚȐ ȗȘȈ - ȊȐȓȤȕȣȍ ȘȍȠȍȕȐȧ Ȋ ȊȖȗȘȖșȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȋȈȌȎȍȚȖȊ ȊȈȠȐȔ ȘȍȉȍȕȒȖȔ ǎǡǦǭǮ ǎǜǮǸǻǩǜ ǔǯǧǸDz ǫǡǠǜǟǪǟ ǫǭǤDZǪǧǪǟ ǩǻǬǻȁǭǭ ǵǨǹǺǻǷǰdzǶ ǷǸǰǵǭǹȇ ǹ ǹǶǩǶDZ ǺǶ ǿǭǫǶǴǵǶǫǰǭ ǺǨDz ǹǰdzȄǵǶ ǩǶȇdzǰǹȄ ǷǶǸǶDZ ǬǭǺǰǷǸǭǬǷǶǿǰǺǨ - ȆǺ ǵǨǽǶǮǬǭǵǰǭ ǶǵdzǨDZǵ ǻǿǭǩǭ ǿǺǭǵǰȆ ǪǸǭǴǭǵǰ Ǫ ǹǭǴȄǭ ǰ ǬǨǮǭ ǶǩȁǭǵǰȆ ǹǶ ǹǪǭǸǹǺǵǰDzǨǴǰ ©ǪǭdzȄǬª ǩǸǭǬǩǭǸǰ Ǫǹǭ ǹdzǶǮǵǭǭ ǶǺǵǭǹǺǰ Dz ǮǨǵǸǻ ǼǨǵǺǨǹǺǰDzǰ ǸǶǬǰǺǭdzǰ ǵǨǷǻǫǨǵȃ ǰ ǸǨǹǺǭ - Ǹȇǵȃ ǻǿǰǺǭdzȇ ǸǨǯǪǶǬȇǺ ǸǻDzǨ - Ǵǰ ǿǺǶ ǬǭdzǨǺȄ" DzǨDz ǹǷǸǨǪǰǺȄǹȇ ǹ ǺȇǫǶDZ ǸǭǩǭǵDzǨ Ǫ ǪǰǸǺǻǨdzȄǵȃDZ ǴǰǸ" ǰǿǺǶ ǬǭdzǨǺȄ ǹ ǹǶǩǹǺǪǭǵǵȃǴ ǹǺǸǨǽǶǴ" 60 | $87801 | " )%(5 '% /

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=